Beneficiari

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița/Consiliul Județean Dâmbovița

Municipiul Târgoviște, Piața Tricolorului nr. 1, cod poștal 130060, Județul Dâmbovița, România
Telefon: 0245/207.669, Email: proiect.dj.2016(@)cjd.ro.

Partener 2 UAT Târgoviște

Adresa: Str. REVOLUTIEI nr. 1-3, cod poștal 130011, Telefon.: 0245/611222, 0245/613928, 0245/611378, Fax: 0245/217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro.

Partener 3 UAT Municipiul Moreni

Adresa:  str.A.I.Cuza, nr.15, jud.Dâmbovița, cod poștal 135300
Telefon/fax: 0245/667.265
E-mail: contact(@)primariamoreni.ro

 

Rolul Consiliului județean Dâmbovița va fi acela de a asigura managementul și implementarea proiectului în condiții optime, cu respectarea în integralitate a Contractului de finanțare nerambursabilă și a legislației aplicabile (Solicitant și lider proiect)

Rolul UAT Moreni (partener 3)  va fi acela de a asigura continuitatea traseului vizat de investiție, fără a avea nicio activitate de derulat după semnarea contractului de finanțare și nicio alocare în bugetul cererii de finanțare.

Rolul UAT Târgovişte (partener 2)  va fi acela de a pune la dispoziția Liderului de proiect tronsonul de drum aflat în administrarea sa, în concordanta cu prevederile legislative aplicabile, în scopul modernizării acestuia. UAT Târgovişte nu va avea nicio altă activitate de derulat după semnarea Contractului de finanțare, nu va avea nicio alocare în bugetul proiectului și nu va asigura contribuție financiară proprie la derularea proiectului.