Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului: Accelerarea creșterii economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale din Județul Dâmbovița prin stimularea mobilității, rezultat al modernizării infrastructurii județene de transport și asigurării conectivității indirecte la rețeaua TEN-T.

Obiectivul specific al proiectului

Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limita județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – Limita Județ Ilfov.

Durata de implementare a proiectului este de 65 luni, respectiv 5,42 ani.