Traseul modernizat

 

 

Traseul drumului județean DJ711 se desfășoară pe Direcția Nord – Sud a județului, începe din Municipiul Târgoviște de la intersecție cu DN71 și traversează localitățile Ulmi, Lazuri, Comișani, Racovița, Băleni, Dobra, Bilciurești, Cojasca, până la intersecția cu DN1A în localitatea Bujoreanca. Acesta asigură conexiunea între Municipiul Târgoviște (DN71) și partea sud-estică a județului, respectiv localitatea Bujoreanca (DN1A). Pe traseul acestuia există o serie de legături care facilitează atât traficul de interes local, cât și traficul de tranzit.

Modernizarea DJ 711 prin prezenta investiție, vizează următoarele categorii de lucrări (varianta recomandată de expertiza tehnică): Frezarea straturilor de asfalt, Execuția a 4 cm strat de uzură BA 16, Execuția a 6 cm strat de legătură din BAD20, Execuția a minim 15 cm strat de piatră spartă, Execuția a minim 35 strat de balast rezultat din existent + completare.

DJ711 – are o lungime de 40830.59 m, conform planurilor de situație și o lungime ce va fi modernizată de 40821.66 m, dintre care:

  • 40808.38 m – lungime ce se încadrează in limitele de proprietate ale Consiliului Județean Dâmboviţa conform limitelor cadastrale;
  • 13.28 m, lungime drum județean DJ 711, de la limita de proprietate până la marginea DN 1A, lungime necesar a fi reabilitată prin amenajarea intersecției cu drumul național DN1A.

Traseul drumului județean DJ720 se desfășoară pe Direcția SV-NE a județului, în continuarea drumului județean DJ720B, traversează localitățile Gura Ocniței și Municipiul Moreni până la limita cu Județul Prahova. Drumul județean 720, reprezintă drumul județean ce asigură legătura între Județul Prahova, localitatea Moreni și DJ720B – Județul Dâmbovița.

Modernizarea DJ 720 prin prezenta investiție, vizează următoarele categorii de lucrări (varianta recomandată de expertiza tehnică): Frezarea straturilor de asfalt, Execuția a 4 cm strat de uzură BA 16, Execuția a 6 cm strat de legătură din BAD20,  Execuția a 15 cm strat de piatră spartă, Execuția a 35 cm strat de balast rezultat din existent+completare.

Drumul DJ720, drum supus studiului in prezentul proiect, este delimitat astfel:

  • DJ720 – are o lungime totală de 67 m, o lungime de 7382.77 m conform planurilor de situație, și o lungime ce va fi modernizată de 7365.612 m

Traseul drumului județean DJ720B se desfășoară pe Direcția SV-NE a județului, începe de la intersecția cu DJ711, traversează localitatea Nisipurile, până la intersecția cu DJ720.

DJ720B, reprezintă legătura dintre DN71, DJ711, DN72 si DJ720, asigurând traficul de interes local și de tranzit între rețeaua de drumuri naționale si drumurile de interes județean și local din județul Dâmbovița.

Modernizarea DJ 720 B prin prezenta investiție, vizează următoarele categorii de lucrări (varianta recomandată de expertiza tehnică): Pentru Zona cu asfalt: Frezarea straturilor de asfalt, Execuția a 4 cm strat de uzură BA 16, Execuția a 6 cm strat de legătură din BAD20, Execuția a 6 cm strat de bază din AB31,5, Execuția a 15 cm strat de fundație superior din balast stabilizat cu ciment; Realizarea a minim 40 strat de balast rezultat din existent + completare;

Pentru zona cu beton de ciment: Demolarea dalelor din beton de ciment, Execuția a 4 cm strat de uzură BA 16 ; Execuția a 6 cm strat de legătură din BAD20 ; Execuția a 6 cm strat de bază din AB31,5, Execuția a 15 cm strat de fundație superior din balast stabilizat cu ciment, realizarea a 40 cm strat de balast rezultat din existent+completare.

DJ720B – are o lungime de 5812.24 m, conform planurilor de situație și o lungime ce va fi modernizată de 5803.38 m, dintre care:

  • 26 m – lungime ce se încadrează in limitele de proprietate ale Consiliului Județean Dâmboviţa, conform limitelor cadastrale;
  • 26 m – lungime drum județean DJ 720B, de la limitele de proprietate până la marginile drumului național DN 72;
  • 86 m – lungime reabilitare trecere la nivel cu calea ferată, inclusiv refacerea structurii rutiere, înainte și după calea ferata;

Traseul drumului județean DJ101B, reprezintă drumul județean ce asigură o conexiune directă între DN1A – localitatea Lucianca, comuna Butimanu, localitatea Movila, comuna Niculești și face legătura cu județul Ilfov, oprindu-se, în prezentul proiect, la limita acestuia, drumul continuându-se însă și in județul Ilfov cu același indicativ.

Modernizarea DJ101 B prin prezenta investiție, vizează următoarele categorii de lucrări (varianta recomandata de expertiza tehnică): Frezarea straturilor de asfalt, Execuția a 4 cm strat de uzură BA 16, Execuția a 6 cm strat de legătură din BAD20; Realizarea a 15 cm strat de piatră spartă, Execuția a 40 cm strat de balast rezultat din existent+completare.

  • DJ101B – are o lungime de 49 m conform planurilor de situație, până la limita cu județul Ilfov și o lungime ce va fi modernizată de 8131.71 m, dintre care:
  • 90 m – lungime ce se încadrează în limitele de proprietate ale Consiliului Județean Dâmboviţa, conform limitelor cadastrale;
  • 81 m – lungime drum județean DJ 101B, de la limita de proprietate până la marginea drumului național DN 1A

Pod pe D.J. 720B, km 3+865, în localitatea Nisipurile, comuna Ulmi, Județul Dâmbovița

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare pentru un drum județean de clasa tehnică IV, corespunzător clasei E de încărcare (A30; V80) care vor asigură cerințele de rezistență, stabilitate, prelungirea duratei de viață precum și  îmbunătățirea siguranței, confortului și funcționalității în exploatare a acestuia, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, este necesar sa se realizeze lucrările prezentate prin Soluția 1 recomandată prin documentația tehnică;

Pod pe D.J. 720, km 3+350, în comuna Gura Ocniței, Județul Dâmbovița

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare pentru un drum județean de clasa tehnică IV, corespunzători minim clasei I de încărcare (A13; S60) care vor asigură cerințele de rezistență, stabilitate, prelungirea duratei de viață precum și  îmbunătățirea siguranței, confortului și funcționalității în exploatare a acestuia, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998,  este necesar sa se realizeze lucrările prezentate prin Soluția 1 recomandată prin documentația tehnică ;

Pod pe D.J. 711, km 16+050, peste pârâul Racovița, în localitatea Băleni, Județul Dâmbovița

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare corespunzători EUROCODE și pentru ca circulația sa se desfășoare în condiții de siguranță și confort, corespunzătoare unui drum încadrat în clasa tehnică IV cu 2 benzi de circulație se propune executarea unui pod nou (în concordanță cu Soluția 1 recomandata prin documentația tehnică).

Pod pe D.J. 711, km 35+414, peste Canal, în  comuna Cojasca, Județul Dâmbovița

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare corespunzători  EUROCODE  și pentru ca circulația sa se desfășoare în condiții de siguranță și confort, corespunzătoare unui drum încadrat în clasa tehnică IV cu 2 benzi de circulație se propune executarea unui pod nou.